SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË
Lokacioni
Rr. Shkupit Llamella A, Nr 5 Prishtinë
Orari i Punës
E Hënë- E Shtune: 11AM-7PM
Na Kontaktoni
( 044 ) 849 -775
Trajtimi i Depresionit me Hipnoterapi

Trajtimi i Depresionit me Hipnoterapi

Trajtimi i depresionit me hipnoterapi është një mënyrë moderne që ‌i ofron ​njerëzve mundësinë për të shpëtuar ⁢nga zugunat e ​mërzisë dhe ankthit.​ Përmes fjalëve positive dhe ndikimit ⁤të thellë në të nënvetëdijë, hipnoterapia sjell qetësi dhe ndihmë për të shëruar⁢ sëmundjen e trurit. Një⁣ rrugë e ndryshme përballë dështimit, hipnoterapia është për ata ⁢që duan të thithin bukurinë dhe vetëbesimin nëpërmjet ndryshimit të mendjes ​së tyre.

Trajtimi i Pagjumesise me Hipnoterapi

Trajtimi i Pagjumesise me Hipnoterapi

Pagjumësia është një problem i zakonshëm⁤ shëndetësor që shumë njerëz ballafaqohen me të. Një⁢ gjumë i keq ose ⁤mungesa e ‌gjumit mund të ​ketë pasoja të mëdha në shëndetin fizik dhe mendor të një personi. Çdo individ ka nevojë për një gjumë të shëndetshëm dhe të ‌qetë për të funksionuar mirë gjatë ditës. Hipnoterapia është një metodë alternative dhe natyrale për trajtimin​ e pagjumësisë, duke ndihmuar në ⁢promovimin e një gjumi të shëndetshëm dhe⁢ rikrijimin e rutinës⁢ së gjumit. Kjo metodë ndihmon në tërheqjen fizike dhe mendor të trupit për ⁣të pasur një⁤ gjumë cilësor dhe relaksues. ⁢ ‍

Simptomat e Pagjumësisë

‍ Simptomat⁢ e ⁤pagjumësisë mund⁣ të ndryshojnë nga individi në individ, por ndër më të zakonshmet përfshijnë: ‍

 • Vështirësi për të u fjetur ose qëndruar gjumë gjatë⁤ natës
 • Zgjimi i shpeshtë gjatë natës
 • Ndjesia e lodhjes⁣ dhe mungesa e ‌energjisë gjatë ditës
 • Vështirësi për të qëndruar ⁢i‌ fokusuar ose i zgjuar gjatë ditës
 • Humbja e interesit ‌ose motivimit për të bërë aktivitete të zakonshme
 • Nxehja e tepërt dhe​ ndjesia‍ e ankthit

Shkaqet e Pagjumësisë

⁤⁢ Shkaqet e pagjumësisë mund të jenë të shumta dhe të ndryshme. Disa prej shkaqeve të zakonshme përfshijnë:

 • Stresi dhe ⁣ankthi i ‌përhershëm në jetën e përditshme
 • Përdorimi i ilaçeve ose‍ substancave që ndikojnë në gjumin
 • Rrjetet sociale dhe telefonat ​inteligjente që ndërprijnë rutinën e gjumit
 • Problemet ‌shëndetësore fizike⁢ si dhimbjet e trupit,⁢ apnea e gjumit, ose alergjitë
 • Stil jetese ⁣i pa rregullt, duke përfshirë dietë të ⁤padrejtë dhe mungesë fizike

Trajtimi i Pagjumësisë me Hipnoterapi MP3

⁢ Trajtimi ‌i pagjumësisë me hipnoterapi është një mënyrë efektive për të⁢ ndihmuar në rikthimin e një gjumi të shëndetshëm dhe⁣ të qetë. Metoda përfshin përdorimin e audio sesioneve të hipnoterapisë në formën e⁢ skedarëve MP3, që lejojnë klientët të trajtohen në shtëpi apo kudo që janë ata të‍ rehatshëm. Hipnoterapia MP3‍ ndihmon në relaksimin e‍ trurit​ dhe promovimin e një gjumi të​ thellë dhe qetë.

‌ ⁣ Nëpërmjet sesioneve të hipnoterapisë, ⁢klienti drejtohet për ⁤të ⁢ndërruar⁤ mendimet dhe emocionet negative që mund të ndikojnë në gjumin e tyre. Hipnoterapia ​ndihmon në përballimin e ⁢shqetësimeve, të cilat ndikojnë në gjumë, siç ​janë ⁤stresi,‌ ankthi dhe‌ tensioni. Përmes sugjerimeve të ⁤përsëritura pozitive, treguar në sesionet e hipnoterapisë, klienti zhvillon një mënyrë më të shëndetshme për ⁢t’i marrë ‌me‍ vete në botën e gjumit.

Përfundimi

Trajtimi i pagjumësisë me ⁣hipnoterapi MP3 ofron një mundësi efektive⁣ dhe natyrale për të përmbushur nevojat e një gjumi të mirë ​dhe të qetë. Duke ndihmuar në uljen e stresit dhe tensionit, si⁣ dhe në rritjen e relaksimit dhe qetësisë, hipnoterapia ndihmon në ‌promovimin ‌e gjumit të shëndetshëm dhe në rikrijimin e rutinës së gjumit. Dhe e mira është se ​kjo metodë përdoret në shtëpi, duke e bërë atë shumë të‍ rehatshme për t’i trajtuar ⁢pagjumësitë. Përdorimi i hipnoterapisë MP3 mund të tregojë ndikim ⁤të madh në cilësinë e⁤ gjumit dhe shëndetin‌ e përgjithshëm të një personi.

Porositni Tash Online >>>

Kontakti:

+383 44  849 – 775

+383 49  849 – 775

ORDINANCA SHËNDETI
Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5
Prishtinë, Kosovë
Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Trajtimi i Ankthit me Hipnoterapi

Trajtimi i Ankthit me Hipnoterapi

Hipnoterapia është një metodë efektive e trajtimit të ankthit, duke ofruar një mënyrë të sigurt dhe efiçente për të ⁤zvogëluar dhe menaxhuar simptomat e ankthit. Përmes hipnozës, hipnoterapia ndikon ‍në nivelin e poshtëdhesit të mendjes, duke ndihmuar që personi të arrijë në një gjendje ⁢të‍ relaksuar dhe të⁣ aftë⁢ të hyjë⁣ në kontakt me mendjen⁣ e tij në mënyrë të thellë. Përmes⁣ trajtimit me hipnoterapi, ndihmon në identifikimin dhe zbulimin e shkaqeve të brendshme ⁢të ankthit‌ dhe rriturit‌ njohurinë e vetes.​ Është një‍ metodë popullore​ në ⁢trajtimin ⁤e ankthit dhe⁢ ka rezultuar ​të ‍jetë shumë efikase për shumë njerëz.

Simptomat e Ankthit

Ankthi mund të shprehët në mënyra të ndryshme,‌ varësisht nga personi dhe situata. Disa nga simptomat‌ e zakonshme të ankthit janë:

 1. Të ⁣vazhdueshme ndjenja e frikës ⁢dhe shqetësimit
 2. Puls i ⁣shpejtë dhe të rrahur të zemrës
 3. Trembëdhjetës
 4. Marramendje
 5. Ngopje në‍ gjoks ⁤⁢
 6. Vështirësi⁢ në ​frymëmarrje ⁤
 7. Pagjumsi dhe vështirësi në‌ gjumë
 8. Nervozizëm dhe stres i ‌pashpjegueshëm
 9. Probleme të fokusu dhe konsentrimit
 10. Shqetësim i tepruar dhe dyshim mbi vendimet

Shkaqet ‍e Ankthit

Shkaqet e⁤ ankthit ‌mund të jenë të ndryshme ⁢dhe të ndikojnë në mënyrë të ndryshme‌ individët. Disa nga shkaqet e zakonshme‌ të ankthit janë:

 1. Stresi emocional dhe ‍fizik
 2. Trajtimi i keq i stresit dhe problemet psikologjike
 3. Traumë në të kaluarën ‍
 4. Predispozicion⁤ gjenetik
 5. Kequshqyerja dhe mungesa e ushqimit të rregullt
 6. Abuzimi me droga dhe alkoolin
 7. Situata stresuese si problemet në‍ punë, lidhjet e vështira mes‍ njerëzve, dhe të tjera
 8. Mungesa e mbështetjes sociale dhe emocionale

Trajtimi i Ankthit me Hipnoterapi MP3

Trajtimi i ‍ankthit me hipnoterapi MP3 është ⁤një alternativë e shkëlqyer për ata që do të trajtohen në mënyrë të pavarur, në ambientin⁣ e tyre të preferuar. Hipnoterapia⁤ MP3 përdor sesionet audio që nxisin trurin të hyjë në gjendje hipnotike dhe të marrë mesazhe të⁢ ndryshme që⁤ i ‍ndihmojnë personit⁢ të menaxhojë dhe zvogëlojë ankthin. Këto sesione janë​ të përkryera për ata⁤ që kanë një orar të ngarkuar dhe duan të ⁢përfshihen në trajtimin e​ ankthit ‌në‍ kohën e tyre të​ lirë. Një përfitim‌ i madh i⁢ trajtimit të ankthit me hipnoterapi MP3 ‍është që personi mund⁤ të përsërisë sesionet ⁣sa herë që dëshiron, duke e bërë trajtimin më personal dhe efektiv.

Pastrimi⁣ i Mjedisit

Para ​se të filloni ⁣me hipnoterapinë MP3, është e rëndësishme të⁢ pregatiteni një mjedis të pastër dhe të⁣ qetë. Sigurohuni që jeni në një dhomë të qetë⁢ në shtëpi, ku nuk do të përhapen ⁢zhurmë ⁢të ‌jashtme. Fikni dritat dhe sigurohuni që temperatura të jetë‌ e këndshme.

Në Fokus

Kur filloni ​sesionin, është e‍ rëndësishme ⁤të jeni të⁢ fokusuar në sesionin ‍dhe ⁣të lini anash ​të gjitha mendimet e tjera. Merrni⁢ kohë për veten ​dhe zënuni vetëm ‌me të. Hyni në ​gjendje të qetë ‍dhe përqëndrueni‌ në ⁣zërin e ⁣terapistit dhe ​mesazhet pozitive që dëgjoni.

Sesionet e Rregullta

Që të përfitoni⁢ maksimumin nga trajtimi, është e​ rëndësishme ⁤të bëni sesionet rregullisht. Kujdesuni⁢ që të ⁤ketë⁢ një orar fikse dhe të shkruani në numrat e sesionit që keni përfunduar dhe ndryshimet që vëreni. Kjo do ju ‍ndihmojë të⁣ shihni progresin tuaj dhe të‌ jeni të vetëdijshëm për ⁤zhvillimin që po keni.

Vetëm Disa Minuta

Përderisa trajtimi‍ i ankthit me⁤ hipnoterapi MP3 ‍mund⁢ të zgjasë një kohë të caktuar, është e dobishme të praktikohen edhe disa minuta çdo ditë, pavarësisht nga trajtimi. Mund të praktikoni mënyrat e mëdha të⁤ relaksimit dhe meditimit për të qetësuar trurin dhe për të menaxhuar ⁣ankthin. Lëvizjet ⁤e thjeshta të trupit, si rehatimi në një⁤ stol dhe⁢ frymëmarrja thellë, mund t’ju ndihmojnë të rikuperoni energjinë dhe të zvogëloni stresin e mëdian.

Përfundim

Hipnoterapia është një mjet i fuqishëm⁢ në trajtimin⁣ e ankthit. Me ndihmën e ‍hipnoterapisë, është e mundur të zvogëlohesh dhe menaxhosh simptomat e ankthit⁢ dhe⁤ të‌ fitosh një ⁤jetë të qetë ⁤dhe produktive. Nëpërmjet ndërveprimit⁣ direkt me poshtëdhesin e mendjes, hipnoterapia ndihmon në identifikimin dhe zbulimin e shkaqeve të brendshme të ankthit. Si një ‍mjet i trajtimit ‌të ‌zakonshëm dhe efikas, trajtimi i ankthit ⁤me hipnoterapi MP3 siguron një mënyrë ⁣të re dhe të pëlqyer për ‌të përballuar ankthin. Me përgatitjen e duhur dhe përsëritjen e rregulltë, trajtimi i ankthit me hipnoterapi MP3 mund të jetë një ndihmë e madhe në ndërtimin e një jete të lumtur‌ dhe⁢ të qetë.

Dhimbja e Qafes dhe Kokes

Dhimbja e Qafes dhe Kokes

Dhimbja e‍ qafes dhe ⁢kokes eshte nje problem shendetesor⁢ i shpeshte qe⁢ ndihet aty​ ku fillon ⁢koka dhe vazhdon deri ne muskujt e ​qafes. Kjo ‍mund te ndikojë negativisht ⁣në cilësinë e jetës dhe ​performancën e përditshme të një individi. Në këtë artikull do ⁢të ⁣diskutojmë​ simptomat, shkaqet, faktorët ‌e rrezikut, ushtrimet dhe trajtimin me fizioterapi të dhimbjes së‍ qafes dhe kokes.‌ Lexoni më tej për informacion⁢ më të hollësishëm.

1. Simptomat e Dhimbjes‌ së Qafes ​dhe Kokes

Simptomat e dhimbjes së⁢ qafes dhe kokes mund⁤ të ndryshojnë​ nga personi në person, por disa‌ shenja dhe simptoma të ⁢zakonshme‌ që mund të përshkruhen⁣ përfshijnë:

 • Dhimbje ⁤e vazhdueshme,⁣ e rëndë ose pulsuese në pjesën e qafës dhe kokes
 • Vjellje e mundshme dhe dhimbje ​në ballë
 • Dhimbje e kërthizës dhe e qafës ‌së mitrës
 • Ndjesi e shurdhër⁤ në veshët ⁤e irituar
 • Vështirësi në ‌lëvizje të kryera me ‌krye, siç është ‌përhapja ‌e qafës

2. Shkaqet e​ Dhimbjes së Qafes dhe‍ Kokes

Shkaqet e dhimbjes së qafes dhe‍ kokes janë të​ ndryshme dhe mund të arrijnë nga shkaqet e thjeshta deri ⁤te çështjet më komplekse të shëndetit. Disa shkaqe të zakonshme ⁣të ‍dhimbjes ⁤së qafes dhe kokes ‌përfshijnë:

 • Stresi dhe kujdesi i tepërt
 • Tensioni muskular dhe‌ stërvitja e ​tepërt
 • Shtypja e⁤ nervave në pjesën e qafës
 • Shqetësimi i qafës së mitrës, si spondiloza cervikale
 • Ngërçet e ​qafës dhe kokes

3. Faktorët e Rrezikut të Dhimbjes së Qafes​ dhe Kokes

Faktorët e‍ rrezikut që mund⁢ të⁤ rrisin mundësinë e përjetimit të dhimbjes së qafes dhe kokes përfshijnë:

 • Humbja⁣ e pozicionit të duhur të trupit gjatë ⁢kohës⁣ së fjetjes
 • Pozicionet⁣ e këqija të⁤ trupit ​gjatë⁤ punës ose aktiviteteve⁣ të tjera fizike
 • Jeta ​e ulët aktiviteti ose jetën e paqëndrueshme fizike
 • Dherat infeksive⁣ në muskujt e qafës dhe kokes
 • Shtrirja e kohës së gjatë në kompjuter ose pajisje të tjera elektronike

4.‌ Ushtrimet e Dhimbjes ‌së Qafes dhe Kokes

Ushtrimet e‌ shpejta dhe‌ efektive mund të​ ndihmojnë‍ për të⁢ ulur dhimbjen ⁣e qafes ⁤dhe ⁢kokes dhe për të forcuar muskujt që e mbështesin këtë pjesë të trupit. Disa ushtrime të dobishme përfshijnë:

 • Ushtrimi ‌i kokës duke ​zhvendosur sa herë që është e​ mundur nga anët në mënyrë ⁤të ngadalë dhe pa shkaktuar dhimbje shtesë
 • Shtrirje e​ muskujve të⁣ qafës duke tërhequr kokën​ ngadalë të përcjellur me dorën
 • Heqja e presionit në muskujt ​e qafës dhe kokes duke u mbeshtetur në ⁣një‌ mur‌ dhe në të njëjtën kohë turrur qafën
 • Ushtrimet e forcimit të ⁤muskujve të qafës së mitrës​ si‌ përkulje e përkohshme me durim
 • Shtrirja ‌dhe stërvitja e muskujve të qafës dhe kokes ‍në mënyrë ‌të⁢ rregullt

5.‍ Trajtimi i Dhimbjes së Qafes dhe Kokes me Fizioterapi

Në raste të rënda, kur ushtrimet dhe ndryshimet ​e stilit⁢ të jetës‌ nuk japin rezultate të⁢ dëshiruara, një trajtim me fizioterapi mund të jetë e nevojshme për të trajtuar dhe lehtësuar‍ dhimbjen e qafes dhe kokes. Trajtimi përfshin:

 • Masazh terapeutik për të ulur⁣ tensionin muskular dhe ‌për të rritur rëndësinë e qarkullimit‍ të gjakut
 • Vendosja e dherave të nxehta ose të ftohta për të zvogëluar inflamacionin dhe për të dhënë ndjenjën e ⁢lehtësimi
 • Terapia ​manualizuese për të rihapur lëvizshmërinë e trupit dhe për të reduktuar presionin në nervat e qafës dhe kokes
 • Stërvitje specifike⁢ për të forcuar muskujt e dobët dhe për të përmirësuar qëndrimin
 • Këshilla dhe edukim në lidhje me stilin e jetës dhe teknikat e uljes së stresit

Konkluzioni

Dhimbja e⁤ qafes dhe ⁢kokes është‍ një problem të‍ zakonshëm shendetësor që shpesh mund ⁢të ⁣trajtohet me sukses. Ndërkohë që shkaqet dhe trajtimi mund të ndryshojnë nga‌ individ në individ, kuptimi i simptomave, shkaqeve dhe faktorëve të​ rrezikut mund të ndihmojë ⁤në parandalimin dhe trajtimin e saj ‍efektiv.⁢ Nëse ju vuani ⁢nga dhimbja e qafes ‍dhe kokes për një kohë ⁤të gjatë ose dhimbja⁤ është​ shumë e rëndë, rekomandohet të konsultoheni me një specialist të shëndetit për një ⁤vlerësim të plotë dhe trajtim të përshtatshëm.

Na kontaktoni në numrat tonë rreth pyetjeve që ju mund të keni apo për caktim të terminit.

Kontakti:

+383 44  849 – 775

+383 49  849 – 775

ORDINANCA SHËNDETI
Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5
Prishtinë, Kosovë
Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Dhimbjes ne Qafe dhe Shpatullave

Dhimbja e Qafes dhe Shpatullave

Shumë individë përjetojnë dhimbje‌ në​ qafë dhe shpatullat, ‍që mund të shkaktojnë probleme të mëdha në përditshmëri. Ky fenomen është ⁢i zakonshëm dhe mund të ketë shumë shkaqe të ndryshme. Në këtë artikull do të shqyrtojmë simptomat, shkaqet, faktorët e rrezikut dhe trajtimin me fizioterapi të kësaj gjendjeje.

1. ‍Simptomat e Dhimbjes në Qafë dhe ‌Shpatullave

Dhimbja në ‌qafë dhe⁤ shpatullat shpesh shoqërohet me diskomfort dhe lodhje⁣ në këtë pjesë të trupit. Disa nga simptomat ⁣e zakonshme janë:

 • Ngërçimi i muskujve të qafës dhe shpatullave;
 • Dhimbje e ngutshme‌ e muskujve dhe indeve në këtë zonë;
 • Mpirje ose vështirësi në lëvizje ⁣të qafës dhe shpatullave;
 • Dhimbje që ‍shpërthen nga nyjet e qafës drejt shpatullave dhe duarve;
 • Gjymtyrët e dobëta⁣ ose ndjesia e dobësisë në kraharorët dhe ⁢duar;
 • Dhimbje dhe shqetësim gjatë qëndrimit të zgjatur në një pozicion të caktuar;
 • Dhimbje që ndjeni gjerësim në tragjet⁤ e muskujve të qafës dhe shpatullave.

2. Shkaqet e Dhimbjes në Qafë ⁢dhe Shpatullave

Ka disa shkaqe të mundshme që mund të shkaktojnë dhimbje në qafë dhe shpatullat. Disa prej tyre⁢ mund‌ të jenë:

 • Tensioni emocional dhe‌ stresi;
 • Muskuj të dobët ⁣ose‌ të tensionuar në⁣ zonën e qafës dhe shpatullave;
 • Trauma nga një aksident ose aktivitet i rëndësishëm fizik;
 • Postura e gabuar ‌gjatë gjumit ‍ose qëndrimit gjatë dite;
 • Inaktiviteti ose​ mungesa e aktivitetit fizik të rregullt;
 • Rrahje e pakëndshme ose⁢ formimi i tensionit tek muskujt e qafës dhe shpatullave.

3. Faktorët e Rrezikut të Dhimbjes në Qafë dhe Shpatullave

Ka ‍disa faktorë që mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të dhimbjes‍ në qafë dhe shpatullat. ​Këta faktorë mund të jenë:

 • Moshë e rritur;
 • Gjinia femërore;
 • Përdorimi i kompjuterit ‌ose pajisjeve elektronike për një kohë‌ të gjatë;
 • E rritura gjatë ekraneve të telefonit mobil;
 • Zgozhje muskulare tek muskujt e qafës ⁤dhe shpatullave nga puna e gjatë në këmbë ose⁣ në pozicion sedentare;
 • Veshje e rëndë ose çante që ngarkojnë shpatullat në mënyrë të paregullt.

4. Trajtimi​ i Dhimbjes në Qafë dhe Shpatullave me Fizioterapi

Fizioterapia​ është një metodë efektive ⁤për trajtimin e dhimbjes në qafë dhe shpatullat. Disa teknika‌ që mund të përdoren janë:

 • Terapia manuale, duke përfshirë masazh dhe manipulim⁢ të muskujve ⁤dhe nyjeve ⁢të qafës dhe shpatullave;
 • Vendosja​ e posturës së drejtë për të parandaluar⁣ mbipërdorimin e muskujve dhe indeve të këtyre zonave;
 • Ushtrimet terapeutike për të forcuar muskujt e‌ dobët dhe për të zvogëluar tensionin në muskujt‌ e tensionuar;
 • Shtylla e veteqëndrueshme, një aparat që ndihmon ‌në korrigjimin e posturës në⁢ mënyrë të qëndrueshme;
 • Terapia e akupunkturës në pikat e caktuara të trupit⁢ për të zvogëluar dhimbjen dhe tensionin;
 • Rifreskimi i ngrohtë ose i ftohtë, duke përfshirë⁢ aplikimin e tymit për të relaksuar muskujt dhe për të zvogëluar inflamacionin dhe dhimbjen.

Me trajtimin e duhur dhe‌ kujdesin e mjaftueshëm, dhimbja në ⁣qafë dhe shpatullat mund të zgjasin dhe‌ të​ përmirësohen. ‍Është e⁢ rëndësishme të konsultoheni me një specialist për të marrë trajtimin adekuat që ​i përshtatet nevojave tuaja.

Konkluzioni

Dhimbja në qafë dhe shpatullat mund të jetë ​një problem i vështirë dhe i lodhshëm ​për​ individët. Megjithatë, duke njohur simptomat, shkaqet dhe faktorët e rrezikut, ju mund të merrni hapat e duhur për trajtimin dhe parandalimin e kësaj gjendjeje. Me fizioterapinë si metodë efektive, mund të përmirësoni ​cilësinë e jetës ⁤suaj. Mos⁣ u shtyni, konsultohuni me një specialist ‍që të vini nën trajtimin e duhur.

Na kontaktoni në numrat tonë rreth pyetjeve që ju mund të keni apo për caktim të terminit.

Kontakti:

+383 44  849 – 775

+383 49  849 – 775

ORDINANCA SHËNDETI
Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5
Prishtinë, Kosovë
Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Dhimbja e Kokes Mbrapa

Dhimbja e Kokes Mbrapa

Dhimbja e kokes mbrapa, nje‌ ndjenje e misterioze, por njejte e zakonshme per ‌shume njerez. Kjo perplasje e padeshirueshme mund te lindet nga shume‌ faktore, si‍ stresi, lloji i aktivitetit ‌fizik apo nje pozicion i gabuar.⁤ Ne kete artikull, do ‌te zhvillojme disa ide per te⁢ ndihmuar ata qe ⁤ballafaqohen me kete dhimbje ⁣te pakendshme.

Spondiloza e Qafes Simptomat, Shkaqet dhe Trajtimi

Spondiloza e Qafes Simptomat, Shkaqet dhe Trajtimi

Spondiloza e qafes, një gjendje e zakonshme e moshave të ⁢thyera, është ⁣një sfidë e vërtetë për shëndetin​ dhe lëvizshmërinë tonë. Me dhimbjen e qafës, humbjen e fleksibilitetit ​dhe ditët e ⁣mundimshme të stresit, trajtimi është i nevojshëm. Përmes terapive, ndryshimeve të stilit të jetës dhe trajtimit mjekësor, mund të rigjeni kontrollin⁣ mbi simptomat dhe të ktheheni​ në⁢ një jetë të shëndetshme dhe aktive.

Dhimbja e Mesit te Shpines

Dhimbja e Mesit te Shpines

Dhimbja e Mesit të Shpinës – një‍ dhembje që ‍prek shumë persona. Ndoshta e paraqitur si një viç, ehuar, ose goxha e vështirë për t’u shkarkuar. Por shpesh është më ‍shumë se aq. Kur shpina dhe mesi i saj thërret për ndihmë, ⁣duhet të drejtohemi drejt mjekut për të gjetur ⁤shqetësimet e fshehura dhe zgjidhur të dhimbjes. ⁢Në‍ artikullin e​ ardhshëm, do të shprehim më shumë në lidhje me këtë ​temë dhe‌ mënyrat efektive për ta ‍trajtuar.

Dhimbja e Kokes nga Migrena

Trajtimi i Dhimbjeve të Kokës nga Migrena

Nëse jeni diagnostikuar me migrenë ju keni disa lloje trajtimesh të mundshme për gjendjen tuaj. Shumica e formave të migrenës i përgjigjen mirë metodave të trajtimit të tilla kinezoterapi, hipnoterapi dhe fizioterapi. Metodat e trajtimit shpesh mund të kombinohen për të ndihmuar në rritjen e lehtësimit të dhimbjeve dhe rezultateve pozitive. Te Ordinanca Shëndeti kemi pasur sukses të madh në trajtimin e pacientëve me migrenë duke kombinuar metodat e trajtimit natyrale të hipnoterapisë, kinezoterapi dhe fizioterapi.

Nëse nuk keni ndonjë lehtësim pas disa ditësh mund të na kontaktoni për një konsultim se si mund të ju ndihmojmë me dhimbjet e kokës dhe migrenën. Në Ordinancën Shëndeti ne ofrojmë një alternativë më të sigurt dhe më efektive për të trajtuar migrenën në bazë të problemit tuaj unik. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar në rrugën tuaj drejt shëndetit optimal.

Çka është Migrena?

Një migrenë është shumë më tepër se një dhimbje koke e keqe. Kjo sëmundje neurologjike mund të shkaktojë dhimbje të fortë që mund t’ju lërë në shtrat për ditë të tëra! Lëvizja, drita, zëri dhe shkaktarë të tjerë mund të shkaktojnë simptoma si dhimbje, lodhje, të përziera, shqetësime të shikimit, mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash, nervozizëm, vështirësi në të folur, humbje të përkohshme të shikimit dhe shumë të tjera.

Cilat janë Llojet e Dhimbjeve të Kokës? Çfarë Lloj Dhimbje Koke është Migrena?

Ekzistojnë mbi 150 lloje të dhimbjeve të kokës, të ndara në dy kategori: dhimbje koke parësore dhe dhimbje koke dytësore. Një migrenë është një dhimbje koke parësore, që do të thotë se një gjendje e ndryshme mjekësore nuk e shkakton atë. Çrregullimet primare të dhimbjes së kokës janë diagnoza klinike, që do të thotë se nuk ka asnjë test gjaku ose studim imazherie për t’i diagnostikuar ato. Një dhimbje koke dytësore është një simptomë e një problemi tjetër shëndetësor.

Çfarë është një Aurë?

Një aurë është një grup simptomash shqisore, motorike dhe të të folurit që zakonisht veprojnë si sinjale paralajmëruese se një dhimbje koke migrenë do të fillojë. Zakonisht keqinterpretohet si një konfiskim ose goditje në tru, zakonisht ndodh para dhimbjes së kokës, por ndonjëherë mund të shfaqet gjatë ose edhe pas. Një aurë mund të zgjasë nga 10 deri në 60 minuta. Rreth 15% deri në 20% e njerëzve që përjetojnë migrenë kanë aura.

Simptomat e aurës janë të kthyeshme, që do të thotë se ato mund të ndalen/shërohen. Një aurë prodhon simptoma që mund të përfshijnë:

• Duke parë pika të ndezura, shkëndija ose drita.
• Pikat e verbëra në shikimin tuaj.
• Lëkurë e mpirë ose ndjesi shpimi gjilpërash.
• Ndryshimet e të folurit.
• Tringëllimë në veshët tuaj (tinitus).
• Humbje e përkohshme e shikimit.
• Duke parë linja të valëzuara ose të dhëmbëzuara.
• Ndryshime në erë ose shije.
• Një ndjenjë “qesharake”.

Cilat janë Llojet e Migrenës?

Ka disa lloje të migrenës dhe i njëjti lloj mund të ketë emra të ndryshëm:

Migrenë me aurë (migrenë e komplikuar): Rreth 15% deri në 20% e njerëzve me dhimbje koke migrene përjetojnë një aurë.

Migrenë pa aurë (migrenë e zakonshme): Ky lloj i dhimbjes së kokës së migrenës godet pa paralajmërimin që një aurë mund t’ju japë. Simptomat janë të njëjta, por kjo fazë nuk ndodh.

Migrena pa dhimbje koke: “Migrenë e heshtur” ose “migrenë acefalgjike”, siç njihet edhe si ky lloj, përfshin simptomat e aurës, por jo dhimbjen e kokës që zakonisht pason.

Migrena hemiplegjike: Do të keni paralizë të përkohshme (hemiplegji) ose ndryshime neurologjike ose shqisore në njërën anë të trupit tuaj. Fillimi i dhimbjes së kokës mund të shoqërohet me mpirje të përkohshme, dobësi ekstreme në njërën anë të trupit tuaj, një ndjesi shpimi gjilpërash, humbje të ndjeshmërisë dhe marramendje ose ndryshime të shikimit. Ndonjëherë përfshin dhimbje koke dhe ndonjëherë jo.

Migrena e retinës (migrena okulare): Mund të vëreni humbje të përkohshme, të pjesshme ose të plotë të shikimit në njërin nga sytë tuaj, së bashku me një dhimbje të shurdhër pas syrit që mund të përhapet në pjesën tjetër të kokës. Kjo humbje e shikimit mund të zgjasë një minutë, ose deri në muaj.

Migrena kronike: Një migrenë kronike është kur një migrenë shfaqet të paktën 15 ditë në muaj. Simptomat mund të ndryshojnë shpesh, dhe po ashtu edhe ashpërsia e dhimbjes.

Migrenë me aurë të trurit. Me këtë migrenë, do të keni marramendje, të folur të paqartë, shikim të dyfishtë ose humbje të ekuilibrit, të cilat ndodhin para dhimbjes së kokës. Dhimbja e dhimbjes së kokës mund të prekë pjesën e pasme të kokës. Këto simptoma zakonisht shfaqen papritur dhe mund të shoqërohen me pamundësinë për të folur siç duhet, zhurmë në vesh dhe të vjella.

Statusi i migrenës. Ky është një lloj i rrallë dhe i rëndë i migrenës që mund të zgjasë më shumë se 72 orë. Dhimbja e kokës dhe vjellje mund të jenë jashtëzakonisht të këqija. Disa medikamente, ose tërheqja e ilaçeve, mund t’ju bëjnë të keni këtë lloj migrene.

Cilat Janë Katër Fazat e Migrenës?

Katër fazat sipas rendit kronologjik janë prodromi (para-monitor), aura, dhimbja e kokës dhe postdromi. Rreth 30% e njerëzve përjetojnë simptoma përpara se të fillojë dhimbja e kokës.

Fazat janë:

Prodromi: Faza e parë zgjat disa orë, ose mund të zgjasë disa ditë. Mund ta përjetoni ose jo, pasi mund të mos ndodhë çdo herë. Disa e njohin atë si faza e “dhimbjes së kokës” ose “parandjekjes”.

Simptomat e prodromit:

* Probleme me përqendrimin.
* Irritimi dhe/ose depresioni.
* Vështirësi në të folur dhe lexuar.
* Vështirësi për të fjetur. Duke gogëllyer.
* Nauze.
* Lodhja.
* Ndjeshmëria ndaj dritës dhe zërit.
* Dëshira për ushqim.
* Rritja e urinimit.
* Ngurtësia e muskujve.

• Aura: Faza e aurës mund të zgjasë deri në 60 minuta ose më pak se pesë. Shumica e njerëzve nuk përjetojnë një aurë dhe disa kanë të dyja aurën dhe dhimbjen e kokës në të njëjtën kohë.

Simptomat e aurës:

* Mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash.
* Çrregullime vizuale. Ju mund ta shihni botën sikur përmes një kaleidoskopi, të keni njolla të paqarta ose të shihni shkëndija ose vija.
* Humbje e përkohshme e shikimit.
* Dobësi në njërën anë të trupit.
* Ndryshimet e të folurit.

Dhimbja e kokës: Rreth katër orë deri në 72 orë është sa kohë zgjat dhimbja e kokës. Fjala “dhimbje” nuk e bën të drejtën e dhimbjes sepse ndonjëherë është e lehtë, por zakonisht, përshkruhet si shpim, pulsim ose mund të ndjeni ndjesinë e një grumbullimi akulli në kokën tuaj. Zakonisht fillon në njërën anë të kokës dhe më pas përhapet në anën tjetër.

Simptomat e dhimbjes së kokës:

* Dhimbje qafe, ngurtësi.
* Depresioni, marramendja dhe/ose ankthi.
* Ndjeshmëria ndaj dritës, erës dhe zërit.
* Kongjestioni i hundës.
* Pagjumësia.
* Nauze dhe të vjella.

• Postdroma: Faza e postdromit vazhdon për një ose dy ditë. Shpesh quhet “hangover” i migrenës dhe 80% e atyre që kanë migrenë e përjetojnë atë.

Simptomat postdrome:

* Pamundësia për t’u përqendruar.
* Humor në depresion.
* Lodhja.
* Mungesa e të kuptuarit.
* Gjendja euforike.

Mund të duhen rreth tetë deri në 72 orë për të kaluar nëpër katër faza.

Cilat Janë Simptomat e Migrenës?

Simptoma kryesore e migrenës është dhimbja e kokës. Dhimbja nganjëherë përshkruhet si rrahje ose pulsim. Mund të fillojë si një dhimbje e shurdhër që zhvillohet në dhimbje pulsuese që është e lehtë, e moderuar ose e rëndë. Nëse nuk trajtohet, dhimbja juaj e dhimbjes së kokës do të bëhet e moderuar në të rëndë. Dhimbja mund të zhvendoset nga njëra anë e kokës në tjetrën, ose mund të prekë pjesën e përparme të kokës, pjesën e pasme të kokës ose të ndjehet sikur po prek të gjithë kokën. Disa njerëz ndiejnë dhimbje rreth syrit ose tempullit, dhe ndonjëherë në fytyrë, sinuse, nofulla ose qafë.

Simptoma të tjera të dhimbjes së kokës së migrenës përfshijnë:

• Ndjeshmëria ndaj dritës, zhurmës dhe aromave.
• Nauze dhe të vjella, shqetësime në stomak dhe dhimbje barku.
• Humbja e oreksit.
• Ndjeheni shumë të ngrohtë (djersitje) ose të ftohtë (të dridhura).
• Ngjyra e zbehtë e lëkurës (zbehje).
• Ndjenja e lodhjes.
• Marramendje dhe shikim të paqartë.
• Lëkurë e butë e kokës.
• Diarre (e rrallë).
• Ethet (e rrallë).

Çka e Shkakton Migrenën?

Shkaku i dhimbjeve të kokës nga migrena është i ndërlikuar dhe i pa kuptuar plotësisht. Kur keni dhimbje koke, kjo ndodh sepse nerva të veçantë në enët tuaja të gjakut dërgojnë sinjale dhimbjeje në trurin tuaj. Kjo lëshon substanca inflamatore në nervat dhe enët e gjakut të kokës. Është e paqartë pse nervat tuaja e bëjnë këtë.

Sulmet e migrenës mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh. Shkaktarët e zakonshëm përfshijnë:

• Stresi emocional. Stresi emocional është një nga shkaktarët më të zakonshëm të dhimbjeve të kokës nga migrena. Gjatë ngjarjeve stresuese, kimikate të caktuara në tru lëshohen për të luftuar situatën (e njohur si përgjigja “fluturo ose lufto”). Lëshimi i këtyre kimikateve mund të shkaktojë migrenë. Emocione të tjera si ankthi, shqetësimi dhe eksitimi mund të rrisin tensionin e muskujve dhe të zgjerojnë enët e gjakut. Kjo mund ta bëjë migrenën tuaj më të rëndë.
• Mungon një vakt i ushqimit. Vonesa e një vakti mund të shkaktojë gjithashtu dhimbje koke migrene.
• Ndjeshmëria ndaj kimikateve dhe konservuesve të veçantë në ushqime. Disa ushqime dhe pije të tilla si djathi i vjetër, pijet që përmbajnë alkool, çokollatë dhe aditivë ushqimorë si nitratet (që gjenden në peperoni, hot dog-ët dhe mishrat e drekës) dhe ushqimet e fermentuara ose turshi mund të jenë përgjegjëse për shkaktimin e deri në 30% të migrenave.
• Kafeina. Konsumimi i tepërt i kafeinës ose tërheqja nga kafeina mund të shkaktojë dhimbje koke kur niveli i kafeinës bie papritur. Enët tuaja të gjakut duket se bëhen të ndjeshme ndaj kafeinës dhe kur nuk e merrni atë, mund të shfaqet një dhimbje koke. Kafeina ndonjëherë rekomandohet nga ofruesit e kujdesit shëndetësor për të ndihmuar në trajtimin e sulmeve akute të migrenës, por nuk duhet të përdoret shpesh.
• Përdorimi i përditshëm i barnave qetësuese të dhimbjes. Nëse përdorni ilaçe që synojnë të lehtësojnë dhimbjen e kokës shumë shpesh, kjo mund të shkaktojë një dhimbje koke të rikthyer.
• Ndryshimet hormonale tek femrat. Migrena tek femrat është më e zakonshme gjatë periudhës së tyre menstruale. Rënia e menjëhershme e estrogjenit që shkakton menstruacionet mund të shkaktojë gjithashtu migrenë. Ndryshimet hormonale mund të shkaktohen edhe nga pilulat e kontrollit të lindjes dhe terapia e zëvendësimit të hormoneve. Migrena në përgjithësi është më e keqe midis pubertetit dhe menopauzës pasi këto luhatje të estrogjenit në përgjithësi nuk ndodhin tek vajzat e reja dhe gratë pas menopauzës. Nëse hormonet tuaja janë një faktor i fortë në migrenën tuaj, mund të keni më pak dhimbje koke pas menopauzës. Ndryshimet hormonale nuk duket se shkaktojnë migrenë te meshkujt.
• Drita. Dritat ndezëse, dritat fluoreshente, drita nga televizori ose kompjuteri dhe rrezet e diellit mund t’ju shkaktojnë.

Shkaktarë të tjerë të mundshëm përfshijnë:

• Ndryshimet e kushteve të motit si frontet e stuhisë, ndryshimet e presionit barometrik, erërat e forta ose ndryshimet në lartësi.
• Duke qenë tepër i lodhur. Mbi tendosje.
• Dietë, apo mos pirë ujë të mjaftueshëm.
• Ndryshimet në modelin tuaj normal të gjumit.
• Zhurma të forta.
• Ekspozimi ndaj tymit, parfumeve ose erërave të tjera.
• Disa ilaçe shkaktojnë fryrje të enëve të gjakut.

Dhimbjet e kokës nga migrena mund të jenë shkatërruese dhe të bëjnë të pamundur shkuarjen në punë, shkollë apo aktivitete të tjera të përditshme. Për fat të mirë, ka disa mënyra për të parandaluar një migrenë dhe mënyra të tjera për t’ju ndihmuar të menaxhoni dhe duroni simptomat. Te Ordinanca Shëndeti ne mund të ju ndihmojmë në trajtimin e migrenës tuaj duke përdorur metodat e trajimeve natyrale dhe rikthimin e shëndetit tuaj optimal.

Na Kontaktoni Për Të Parë Se Si Mund Të Ju Ndihmojmë Me Problemin Tuaj

( 044 ) 849 – 775

​ORDINANCA SHËNDETI
Rr. Shkupi
Llamella A, Nr 5
Prishtinë
“Afër Spitalit Amerikan”

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË