SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË
Lokacioni
Rr. Shkupit Llamella A, Nr 5 Prishtinë
Orari i Punës
E Hënë- E Shtune: 11AM-7PM
Na Kontaktoni
( 044 ) 849 -775
Trajtimi i Depresionit me Hipnoterapi

Trajtimi i Depresionit me Hipnoterapi

Trajtimi i depresionit me hipnoterapi është një mënyrë moderne që ‌i ofron ​njerëzve mundësinë për të shpëtuar ⁢nga zugunat e ​mërzisë dhe ankthit.​ Përmes fjalëve positive dhe ndikimit ⁤të thellë në të nënvetëdijë, hipnoterapia sjell qetësi dhe ndihmë për të shëruar⁢ sëmundjen e trurit. Një⁣ rrugë e ndryshme përballë dështimit, hipnoterapia është për ata ⁢që duan të thithin bukurinë dhe vetëbesimin nëpërmjet ndryshimit të mendjes ​së tyre.

Trajtimi i Pagjumesise me Hipnoterapi

Trajtimi i Pagjumesise me Hipnoterapi

Pagjumësia është një problem i zakonshëm⁤ shëndetësor që shumë njerëz ballafaqohen me të. Një⁢ gjumë i keq ose ⁤mungesa e ‌gjumit mund të ​ketë pasoja të mëdha në shëndetin fizik dhe mendor të një personi. Çdo individ ka nevojë për një gjumë të shëndetshëm dhe të ‌qetë për të funksionuar mirë gjatë ditës. Hipnoterapia është një metodë alternative dhe natyrale për trajtimin​ e pagjumësisë, duke ndihmuar në ⁢promovimin e një gjumi të shëndetshëm dhe⁢ rikrijimin e rutinës⁢ së gjumit. Kjo metodë ndihmon në tërheqjen fizike dhe mendor të trupit për ⁣të pasur një⁤ gjumë cilësor dhe relaksues. ⁢ ‍

Simptomat e Pagjumësisë

‍ Simptomat⁢ e ⁤pagjumësisë mund⁣ të ndryshojnë nga individi në individ, por ndër më të zakonshmet përfshijnë: ‍

 • Vështirësi për të u fjetur ose qëndruar gjumë gjatë⁤ natës
 • Zgjimi i shpeshtë gjatë natës
 • Ndjesia e lodhjes⁣ dhe mungesa e ‌energjisë gjatë ditës
 • Vështirësi për të qëndruar ⁢i‌ fokusuar ose i zgjuar gjatë ditës
 • Humbja e interesit ‌ose motivimit për të bërë aktivitete të zakonshme
 • Nxehja e tepërt dhe​ ndjesia‍ e ankthit

Shkaqet e Pagjumësisë

⁤⁢ Shkaqet e pagjumësisë mund të jenë të shumta dhe të ndryshme. Disa prej shkaqeve të zakonshme përfshijnë:

 • Stresi dhe ⁣ankthi i ‌përhershëm në jetën e përditshme
 • Përdorimi i ilaçeve ose‍ substancave që ndikojnë në gjumin
 • Rrjetet sociale dhe telefonat ​inteligjente që ndërprijnë rutinën e gjumit
 • Problemet ‌shëndetësore fizike⁢ si dhimbjet e trupit,⁢ apnea e gjumit, ose alergjitë
 • Stil jetese ⁣i pa rregullt, duke përfshirë dietë të ⁤padrejtë dhe mungesë fizike

Trajtimi i Pagjumësisë me Hipnoterapi MP3

⁢ Trajtimi ‌i pagjumësisë me hipnoterapi është një mënyrë efektive për të⁢ ndihmuar në rikthimin e një gjumi të shëndetshëm dhe⁣ të qetë. Metoda përfshin përdorimin e audio sesioneve të hipnoterapisë në formën e⁢ skedarëve MP3, që lejojnë klientët të trajtohen në shtëpi apo kudo që janë ata të‍ rehatshëm. Hipnoterapia MP3‍ ndihmon në relaksimin e‍ trurit​ dhe promovimin e një gjumi të​ thellë dhe qetë.

‌ ⁣ Nëpërmjet sesioneve të hipnoterapisë, ⁢klienti drejtohet për ⁤të ⁢ndërruar⁤ mendimet dhe emocionet negative që mund të ndikojnë në gjumin e tyre. Hipnoterapia ​ndihmon në përballimin e ⁢shqetësimeve, të cilat ndikojnë në gjumë, siç ​janë ⁤stresi,‌ ankthi dhe‌ tensioni. Përmes sugjerimeve të ⁤përsëritura pozitive, treguar në sesionet e hipnoterapisë, klienti zhvillon një mënyrë më të shëndetshme për ⁢t’i marrë ‌me‍ vete në botën e gjumit.

Përfundimi

Trajtimi i pagjumësisë me ⁣hipnoterapi MP3 ofron një mundësi efektive⁣ dhe natyrale për të përmbushur nevojat e një gjumi të mirë ​dhe të qetë. Duke ndihmuar në uljen e stresit dhe tensionit, si⁣ dhe në rritjen e relaksimit dhe qetësisë, hipnoterapia ndihmon në ‌promovimin ‌e gjumit të shëndetshëm dhe në rikrijimin e rutinës së gjumit. Dhe e mira është se ​kjo metodë përdoret në shtëpi, duke e bërë atë shumë të‍ rehatshme për t’i trajtuar ⁢pagjumësitë. Përdorimi i hipnoterapisë MP3 mund të tregojë ndikim ⁤të madh në cilësinë e⁤ gjumit dhe shëndetin‌ e përgjithshëm të një personi.

Porositni Tash Online >>>

Kontakti:

+383 44  849 – 775

+383 49  849 – 775

ORDINANCA SHËNDETI
Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5
Prishtinë, Kosovë
Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Trajtimi i Ankthit me Hipnoterapi

Trajtimi i Ankthit me Hipnoterapi

Hipnoterapia është një metodë efektive e trajtimit të ankthit, duke ofruar një mënyrë të sigurt dhe efiçente për të ⁤zvogëluar dhe menaxhuar simptomat e ankthit. Përmes hipnozës, hipnoterapia ndikon ‍në nivelin e poshtëdhesit të mendjes, duke ndihmuar që personi të arrijë në një gjendje ⁢të‍ relaksuar dhe të⁣ aftë⁢ të hyjë⁣ në kontakt me mendjen⁣ e tij në mënyrë të thellë. Përmes⁣ trajtimit me hipnoterapi, ndihmon në identifikimin dhe zbulimin e shkaqeve të brendshme ⁢të ankthit‌ dhe rriturit‌ njohurinë e vetes.​ Është një‍ metodë popullore​ në ⁢trajtimin ⁤e ankthit dhe⁢ ka rezultuar ​të ‍jetë shumë efikase për shumë njerëz.

Simptomat e Ankthit

Ankthi mund të shprehët në mënyra të ndryshme,‌ varësisht nga personi dhe situata. Disa nga simptomat‌ e zakonshme të ankthit janë:

 1. Të ⁣vazhdueshme ndjenja e frikës ⁢dhe shqetësimit
 2. Puls i ⁣shpejtë dhe të rrahur të zemrës
 3. Trembëdhjetës
 4. Marramendje
 5. Ngopje në‍ gjoks ⁤⁢
 6. Vështirësi⁢ në ​frymëmarrje ⁤
 7. Pagjumsi dhe vështirësi në‌ gjumë
 8. Nervozizëm dhe stres i ‌pashpjegueshëm
 9. Probleme të fokusu dhe konsentrimit
 10. Shqetësim i tepruar dhe dyshim mbi vendimet

Shkaqet ‍e Ankthit

Shkaqet e⁤ ankthit ‌mund të jenë të ndryshme ⁢dhe të ndikojnë në mënyrë të ndryshme‌ individët. Disa nga shkaqet e zakonshme‌ të ankthit janë:

 1. Stresi emocional dhe ‍fizik
 2. Trajtimi i keq i stresit dhe problemet psikologjike
 3. Traumë në të kaluarën ‍
 4. Predispozicion⁤ gjenetik
 5. Kequshqyerja dhe mungesa e ushqimit të rregullt
 6. Abuzimi me droga dhe alkoolin
 7. Situata stresuese si problemet në‍ punë, lidhjet e vështira mes‍ njerëzve, dhe të tjera
 8. Mungesa e mbështetjes sociale dhe emocionale

Trajtimi i Ankthit me Hipnoterapi MP3

Trajtimi i ‍ankthit me hipnoterapi MP3 është ⁤një alternativë e shkëlqyer për ata që do të trajtohen në mënyrë të pavarur, në ambientin⁣ e tyre të preferuar. Hipnoterapia⁤ MP3 përdor sesionet audio që nxisin trurin të hyjë në gjendje hipnotike dhe të marrë mesazhe të⁢ ndryshme që⁤ i ‍ndihmojnë personit⁢ të menaxhojë dhe zvogëlojë ankthin. Këto sesione janë​ të përkryera për ata⁤ që kanë një orar të ngarkuar dhe duan të ⁢përfshihen në trajtimin e​ ankthit ‌në‍ kohën e tyre të​ lirë. Një përfitim‌ i madh i⁢ trajtimit të ankthit me hipnoterapi MP3 ‍është që personi mund⁤ të përsërisë sesionet ⁣sa herë që dëshiron, duke e bërë trajtimin më personal dhe efektiv.

Pastrimi⁣ i Mjedisit

Para ​se të filloni ⁣me hipnoterapinë MP3, është e rëndësishme të⁢ pregatiteni një mjedis të pastër dhe të⁣ qetë. Sigurohuni që jeni në një dhomë të qetë⁢ në shtëpi, ku nuk do të përhapen ⁢zhurmë ⁢të ‌jashtme. Fikni dritat dhe sigurohuni që temperatura të jetë‌ e këndshme.

Në Fokus

Kur filloni ​sesionin, është e‍ rëndësishme ⁤të jeni të⁢ fokusuar në sesionin ‍dhe ⁣të lini anash ​të gjitha mendimet e tjera. Merrni⁢ kohë për veten ​dhe zënuni vetëm ‌me të. Hyni në ​gjendje të qetë ‍dhe përqëndrueni‌ në ⁣zërin e ⁣terapistit dhe ​mesazhet pozitive që dëgjoni.

Sesionet e Rregullta

Që të përfitoni⁢ maksimumin nga trajtimi, është e​ rëndësishme ⁤të bëni sesionet rregullisht. Kujdesuni⁢ që të ⁤ketë⁢ një orar fikse dhe të shkruani në numrat e sesionit që keni përfunduar dhe ndryshimet që vëreni. Kjo do ju ‍ndihmojë të⁣ shihni progresin tuaj dhe të‌ jeni të vetëdijshëm për ⁤zhvillimin që po keni.

Vetëm Disa Minuta

Përderisa trajtimi‍ i ankthit me⁤ hipnoterapi MP3 ‍mund⁢ të zgjasë një kohë të caktuar, është e dobishme të praktikohen edhe disa minuta çdo ditë, pavarësisht nga trajtimi. Mund të praktikoni mënyrat e mëdha të⁤ relaksimit dhe meditimit për të qetësuar trurin dhe për të menaxhuar ⁣ankthin. Lëvizjet ⁤e thjeshta të trupit, si rehatimi në një⁤ stol dhe⁢ frymëmarrja thellë, mund t’ju ndihmojnë të rikuperoni energjinë dhe të zvogëloni stresin e mëdian.

Përfundim

Hipnoterapia është një mjet i fuqishëm⁢ në trajtimin⁣ e ankthit. Me ndihmën e ‍hipnoterapisë, është e mundur të zvogëlohesh dhe menaxhosh simptomat e ankthit⁢ dhe⁤ të‌ fitosh një ⁤jetë të qetë ⁤dhe produktive. Nëpërmjet ndërveprimit⁣ direkt me poshtëdhesin e mendjes, hipnoterapia ndihmon në identifikimin dhe zbulimin e shkaqeve të brendshme të ankthit. Si një ‍mjet i trajtimit ‌të ‌zakonshëm dhe efikas, trajtimi i ankthit ⁤me hipnoterapi MP3 siguron një mënyrë ⁣të re dhe të pëlqyer për ‌të përballuar ankthin. Me përgatitjen e duhur dhe përsëritjen e rregulltë, trajtimi i ankthit me hipnoterapi MP3 mund të jetë një ndihmë e madhe në ndërtimin e një jete të lumtur‌ dhe⁢ të qetë.

Dhimbja e Kokes nga Migrena

Trajtimi i Dhimbjeve të Kokës nga Migrena

Nëse jeni diagnostikuar me migrenë ju keni disa lloje trajtimesh të mundshme për gjendjen tuaj. Shumica e formave të migrenës i përgjigjen mirë metodave të trajtimit të tilla kinezoterapi, hipnoterapi dhe fizioterapi. Metodat e trajtimit shpesh mund të kombinohen për të ndihmuar në rritjen e lehtësimit të dhimbjeve dhe rezultateve pozitive. Te Ordinanca Shëndeti kemi pasur sukses të madh në trajtimin e pacientëve me migrenë duke kombinuar metodat e trajtimit natyrale të hipnoterapisë, kinezoterapi dhe fizioterapi.

Nëse nuk keni ndonjë lehtësim pas disa ditësh mund të na kontaktoni për një konsultim se si mund të ju ndihmojmë me dhimbjet e kokës dhe migrenën. Në Ordinancën Shëndeti ne ofrojmë një alternativë më të sigurt dhe më efektive për të trajtuar migrenën në bazë të problemit tuaj unik. Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar në rrugën tuaj drejt shëndetit optimal.

Çka është Migrena?

Një migrenë është shumë më tepër se një dhimbje koke e keqe. Kjo sëmundje neurologjike mund të shkaktojë dhimbje të fortë që mund t’ju lërë në shtrat për ditë të tëra! Lëvizja, drita, zëri dhe shkaktarë të tjerë mund të shkaktojnë simptoma si dhimbje, lodhje, të përziera, shqetësime të shikimit, mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash, nervozizëm, vështirësi në të folur, humbje të përkohshme të shikimit dhe shumë të tjera.

Cilat janë Llojet e Dhimbjeve të Kokës? Çfarë Lloj Dhimbje Koke është Migrena?

Ekzistojnë mbi 150 lloje të dhimbjeve të kokës, të ndara në dy kategori: dhimbje koke parësore dhe dhimbje koke dytësore. Një migrenë është një dhimbje koke parësore, që do të thotë se një gjendje e ndryshme mjekësore nuk e shkakton atë. Çrregullimet primare të dhimbjes së kokës janë diagnoza klinike, që do të thotë se nuk ka asnjë test gjaku ose studim imazherie për t’i diagnostikuar ato. Një dhimbje koke dytësore është një simptomë e një problemi tjetër shëndetësor.

Çfarë është një Aurë?

Një aurë është një grup simptomash shqisore, motorike dhe të të folurit që zakonisht veprojnë si sinjale paralajmëruese se një dhimbje koke migrenë do të fillojë. Zakonisht keqinterpretohet si një konfiskim ose goditje në tru, zakonisht ndodh para dhimbjes së kokës, por ndonjëherë mund të shfaqet gjatë ose edhe pas. Një aurë mund të zgjasë nga 10 deri në 60 minuta. Rreth 15% deri në 20% e njerëzve që përjetojnë migrenë kanë aura.

Simptomat e aurës janë të kthyeshme, që do të thotë se ato mund të ndalen/shërohen. Një aurë prodhon simptoma që mund të përfshijnë:

• Duke parë pika të ndezura, shkëndija ose drita.
• Pikat e verbëra në shikimin tuaj.
• Lëkurë e mpirë ose ndjesi shpimi gjilpërash.
• Ndryshimet e të folurit.
• Tringëllimë në veshët tuaj (tinitus).
• Humbje e përkohshme e shikimit.
• Duke parë linja të valëzuara ose të dhëmbëzuara.
• Ndryshime në erë ose shije.
• Një ndjenjë “qesharake”.

Cilat janë Llojet e Migrenës?

Ka disa lloje të migrenës dhe i njëjti lloj mund të ketë emra të ndryshëm:

Migrenë me aurë (migrenë e komplikuar): Rreth 15% deri në 20% e njerëzve me dhimbje koke migrene përjetojnë një aurë.

Migrenë pa aurë (migrenë e zakonshme): Ky lloj i dhimbjes së kokës së migrenës godet pa paralajmërimin që një aurë mund t’ju japë. Simptomat janë të njëjta, por kjo fazë nuk ndodh.

Migrena pa dhimbje koke: “Migrenë e heshtur” ose “migrenë acefalgjike”, siç njihet edhe si ky lloj, përfshin simptomat e aurës, por jo dhimbjen e kokës që zakonisht pason.

Migrena hemiplegjike: Do të keni paralizë të përkohshme (hemiplegji) ose ndryshime neurologjike ose shqisore në njërën anë të trupit tuaj. Fillimi i dhimbjes së kokës mund të shoqërohet me mpirje të përkohshme, dobësi ekstreme në njërën anë të trupit tuaj, një ndjesi shpimi gjilpërash, humbje të ndjeshmërisë dhe marramendje ose ndryshime të shikimit. Ndonjëherë përfshin dhimbje koke dhe ndonjëherë jo.

Migrena e retinës (migrena okulare): Mund të vëreni humbje të përkohshme, të pjesshme ose të plotë të shikimit në njërin nga sytë tuaj, së bashku me një dhimbje të shurdhër pas syrit që mund të përhapet në pjesën tjetër të kokës. Kjo humbje e shikimit mund të zgjasë një minutë, ose deri në muaj.

Migrena kronike: Një migrenë kronike është kur një migrenë shfaqet të paktën 15 ditë në muaj. Simptomat mund të ndryshojnë shpesh, dhe po ashtu edhe ashpërsia e dhimbjes.

Migrenë me aurë të trurit. Me këtë migrenë, do të keni marramendje, të folur të paqartë, shikim të dyfishtë ose humbje të ekuilibrit, të cilat ndodhin para dhimbjes së kokës. Dhimbja e dhimbjes së kokës mund të prekë pjesën e pasme të kokës. Këto simptoma zakonisht shfaqen papritur dhe mund të shoqërohen me pamundësinë për të folur siç duhet, zhurmë në vesh dhe të vjella.

Statusi i migrenës. Ky është një lloj i rrallë dhe i rëndë i migrenës që mund të zgjasë më shumë se 72 orë. Dhimbja e kokës dhe vjellje mund të jenë jashtëzakonisht të këqija. Disa medikamente, ose tërheqja e ilaçeve, mund t’ju bëjnë të keni këtë lloj migrene.

Cilat Janë Katër Fazat e Migrenës?

Katër fazat sipas rendit kronologjik janë prodromi (para-monitor), aura, dhimbja e kokës dhe postdromi. Rreth 30% e njerëzve përjetojnë simptoma përpara se të fillojë dhimbja e kokës.

Fazat janë:

Prodromi: Faza e parë zgjat disa orë, ose mund të zgjasë disa ditë. Mund ta përjetoni ose jo, pasi mund të mos ndodhë çdo herë. Disa e njohin atë si faza e “dhimbjes së kokës” ose “parandjekjes”.

Simptomat e prodromit:

* Probleme me përqendrimin.
* Irritimi dhe/ose depresioni.
* Vështirësi në të folur dhe lexuar.
* Vështirësi për të fjetur. Duke gogëllyer.
* Nauze.
* Lodhja.
* Ndjeshmëria ndaj dritës dhe zërit.
* Dëshira për ushqim.
* Rritja e urinimit.
* Ngurtësia e muskujve.

• Aura: Faza e aurës mund të zgjasë deri në 60 minuta ose më pak se pesë. Shumica e njerëzve nuk përjetojnë një aurë dhe disa kanë të dyja aurën dhe dhimbjen e kokës në të njëjtën kohë.

Simptomat e aurës:

* Mpirje dhe ndjesi shpimi gjilpërash.
* Çrregullime vizuale. Ju mund ta shihni botën sikur përmes një kaleidoskopi, të keni njolla të paqarta ose të shihni shkëndija ose vija.
* Humbje e përkohshme e shikimit.
* Dobësi në njërën anë të trupit.
* Ndryshimet e të folurit.

Dhimbja e kokës: Rreth katër orë deri në 72 orë është sa kohë zgjat dhimbja e kokës. Fjala “dhimbje” nuk e bën të drejtën e dhimbjes sepse ndonjëherë është e lehtë, por zakonisht, përshkruhet si shpim, pulsim ose mund të ndjeni ndjesinë e një grumbullimi akulli në kokën tuaj. Zakonisht fillon në njërën anë të kokës dhe më pas përhapet në anën tjetër.

Simptomat e dhimbjes së kokës:

* Dhimbje qafe, ngurtësi.
* Depresioni, marramendja dhe/ose ankthi.
* Ndjeshmëria ndaj dritës, erës dhe zërit.
* Kongjestioni i hundës.
* Pagjumësia.
* Nauze dhe të vjella.

• Postdroma: Faza e postdromit vazhdon për një ose dy ditë. Shpesh quhet “hangover” i migrenës dhe 80% e atyre që kanë migrenë e përjetojnë atë.

Simptomat postdrome:

* Pamundësia për t’u përqendruar.
* Humor në depresion.
* Lodhja.
* Mungesa e të kuptuarit.
* Gjendja euforike.

Mund të duhen rreth tetë deri në 72 orë për të kaluar nëpër katër faza.

Cilat Janë Simptomat e Migrenës?

Simptoma kryesore e migrenës është dhimbja e kokës. Dhimbja nganjëherë përshkruhet si rrahje ose pulsim. Mund të fillojë si një dhimbje e shurdhër që zhvillohet në dhimbje pulsuese që është e lehtë, e moderuar ose e rëndë. Nëse nuk trajtohet, dhimbja juaj e dhimbjes së kokës do të bëhet e moderuar në të rëndë. Dhimbja mund të zhvendoset nga njëra anë e kokës në tjetrën, ose mund të prekë pjesën e përparme të kokës, pjesën e pasme të kokës ose të ndjehet sikur po prek të gjithë kokën. Disa njerëz ndiejnë dhimbje rreth syrit ose tempullit, dhe ndonjëherë në fytyrë, sinuse, nofulla ose qafë.

Simptoma të tjera të dhimbjes së kokës së migrenës përfshijnë:

• Ndjeshmëria ndaj dritës, zhurmës dhe aromave.
• Nauze dhe të vjella, shqetësime në stomak dhe dhimbje barku.
• Humbja e oreksit.
• Ndjeheni shumë të ngrohtë (djersitje) ose të ftohtë (të dridhura).
• Ngjyra e zbehtë e lëkurës (zbehje).
• Ndjenja e lodhjes.
• Marramendje dhe shikim të paqartë.
• Lëkurë e butë e kokës.
• Diarre (e rrallë).
• Ethet (e rrallë).

Çka e Shkakton Migrenën?

Shkaku i dhimbjeve të kokës nga migrena është i ndërlikuar dhe i pa kuptuar plotësisht. Kur keni dhimbje koke, kjo ndodh sepse nerva të veçantë në enët tuaja të gjakut dërgojnë sinjale dhimbjeje në trurin tuaj. Kjo lëshon substanca inflamatore në nervat dhe enët e gjakut të kokës. Është e paqartë pse nervat tuaja e bëjnë këtë.

Sulmet e migrenës mund të shkaktohen nga një sërë faktorësh. Shkaktarët e zakonshëm përfshijnë:

• Stresi emocional. Stresi emocional është një nga shkaktarët më të zakonshëm të dhimbjeve të kokës nga migrena. Gjatë ngjarjeve stresuese, kimikate të caktuara në tru lëshohen për të luftuar situatën (e njohur si përgjigja “fluturo ose lufto”). Lëshimi i këtyre kimikateve mund të shkaktojë migrenë. Emocione të tjera si ankthi, shqetësimi dhe eksitimi mund të rrisin tensionin e muskujve dhe të zgjerojnë enët e gjakut. Kjo mund ta bëjë migrenën tuaj më të rëndë.
• Mungon një vakt i ushqimit. Vonesa e një vakti mund të shkaktojë gjithashtu dhimbje koke migrene.
• Ndjeshmëria ndaj kimikateve dhe konservuesve të veçantë në ushqime. Disa ushqime dhe pije të tilla si djathi i vjetër, pijet që përmbajnë alkool, çokollatë dhe aditivë ushqimorë si nitratet (që gjenden në peperoni, hot dog-ët dhe mishrat e drekës) dhe ushqimet e fermentuara ose turshi mund të jenë përgjegjëse për shkaktimin e deri në 30% të migrenave.
• Kafeina. Konsumimi i tepërt i kafeinës ose tërheqja nga kafeina mund të shkaktojë dhimbje koke kur niveli i kafeinës bie papritur. Enët tuaja të gjakut duket se bëhen të ndjeshme ndaj kafeinës dhe kur nuk e merrni atë, mund të shfaqet një dhimbje koke. Kafeina ndonjëherë rekomandohet nga ofruesit e kujdesit shëndetësor për të ndihmuar në trajtimin e sulmeve akute të migrenës, por nuk duhet të përdoret shpesh.
• Përdorimi i përditshëm i barnave qetësuese të dhimbjes. Nëse përdorni ilaçe që synojnë të lehtësojnë dhimbjen e kokës shumë shpesh, kjo mund të shkaktojë një dhimbje koke të rikthyer.
• Ndryshimet hormonale tek femrat. Migrena tek femrat është më e zakonshme gjatë periudhës së tyre menstruale. Rënia e menjëhershme e estrogjenit që shkakton menstruacionet mund të shkaktojë gjithashtu migrenë. Ndryshimet hormonale mund të shkaktohen edhe nga pilulat e kontrollit të lindjes dhe terapia e zëvendësimit të hormoneve. Migrena në përgjithësi është më e keqe midis pubertetit dhe menopauzës pasi këto luhatje të estrogjenit në përgjithësi nuk ndodhin tek vajzat e reja dhe gratë pas menopauzës. Nëse hormonet tuaja janë një faktor i fortë në migrenën tuaj, mund të keni më pak dhimbje koke pas menopauzës. Ndryshimet hormonale nuk duket se shkaktojnë migrenë te meshkujt.
• Drita. Dritat ndezëse, dritat fluoreshente, drita nga televizori ose kompjuteri dhe rrezet e diellit mund t’ju shkaktojnë.

Shkaktarë të tjerë të mundshëm përfshijnë:

• Ndryshimet e kushteve të motit si frontet e stuhisë, ndryshimet e presionit barometrik, erërat e forta ose ndryshimet në lartësi.
• Duke qenë tepër i lodhur. Mbi tendosje.
• Dietë, apo mos pirë ujë të mjaftueshëm.
• Ndryshimet në modelin tuaj normal të gjumit.
• Zhurma të forta.
• Ekspozimi ndaj tymit, parfumeve ose erërave të tjera.
• Disa ilaçe shkaktojnë fryrje të enëve të gjakut.

Dhimbjet e kokës nga migrena mund të jenë shkatërruese dhe të bëjnë të pamundur shkuarjen në punë, shkollë apo aktivitete të tjera të përditshme. Për fat të mirë, ka disa mënyra për të parandaluar një migrenë dhe mënyra të tjera për t’ju ndihmuar të menaxhoni dhe duroni simptomat. Te Ordinanca Shëndeti ne mund të ju ndihmojmë në trajtimin e migrenës tuaj duke përdorur metodat e trajimeve natyrale dhe rikthimin e shëndetit tuaj optimal.

Na Kontaktoni Për Të Parë Se Si Mund Të Ju Ndihmojmë Me Problemin Tuaj

( 044 ) 849 – 775

​ORDINANCA SHËNDETI
Rr. Shkupi
Llamella A, Nr 5
Prishtinë
“Afër Spitalit Amerikan”

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Sulmet e Panikut Simptomat dhe Trajtimi

Sulmet e Panikut Simptomat dhe Trajtimi

Sulmet e Panikut: Shkaqet

Sulmet e panikut janë një ndjesi e papritur e një ankthi të rëndë, që mund të ndodhë në çdo kohë dhe në çdo vend. Ata shkaktohen nga një kombinim i faktorëve gjenetikë, mjedisë dhe të jetës së një personi. Në shumicën e rasteve, sulmet e panikut përfshijnë një ndjenjë të fortë të dhimbjes në qafë dhe në gjoks, ndjesi e shkurtimeve të frymëmarrjes dhe të tundjes të trupit.

Manifestimi i Sulmeve të Panikut

Simptomat e sulmeve të panikut ndodhin papritur dhe shpesh kanë një ndjenjë pakëndshme të shfaqjes së vetes. Në shumicën e rasteve, sulmet e panikut shfaqen me ndjesi të rëndësishme të ankthit, të ndërlikuara nga një ndjenjë e mbytjes, të dhimbjes në gjoks dhe hudhre në trup. Këto simptoma mund të zgjasin disa minuta ose disa orë dhe shpesh ndikojnë në jetën e një personi.

Faktorë Rreziku në Sulmet e Panikut

 • Gjenetika
 • Kushtet mjedisore
 • Mjedisi i punës
 • Stresi emocional

Për të shmangur sulmet e panikut, është e rëndësishme që të konsultoheni me një mjek për eksaminim dhe sugjerime në lidhje me trajtimin.

Trajtimi i Sulmeve të Panikut

Trajtimi i sulmeve të panikut përfshin një përqendrim të përkushtuar në ndryshimin e stilit të jetës së një personi. Kjo mund të përfshijë ndryshime të rëndësishme në dietën, sportin dhe rregullin gjumi. Përdorimi i terapive të ndryshme si psikoterapia, hipnoterapia, qëllimi mental dhe redaktime të natyrshme për të ndihmuar në uljen e simptomave.

Mundësia për Ndryshime Efektive në Jetën Tuaj

Provoni teknika të qetësisë dhe meditimi. Duke praktikuar teknika të qetësisë dhe meditimi, mund të ndihmoni në udhëzimin e njohurive të ndryshme të të ndjerit në mënyrë pozitive dhe në ndryshimin e stresit dhe ankthit.

Si të Ndihmoni Një Person Tjetër në Sulmin e Panikut

 • Të qetësohemi dhe të mbajmë qetësinë
 • Të flasim qetësisht dhe të ngadalshëm
 • Të ndjehemi larg kërcënimit
 • Të ndihmojmë në tundjen e trupit dhe në mendje
 • Të marrin trajtime të rëndësishme

Duke Marrë Kontrollin

Për të kontrolluar sulmet e panikut dhe për t’u zhvilluar në një mënyrë të re, është e rëndësishme që të vlerësoni ndryshimet që janë bërë dhe të punoni në ndërtimin e mjedisit për rezultate më të mira. Këto ndryshime përfshijnë përqendrimin në ndryshimin e mënyrës së vetë-mbrojtjes, ndërtimin e botës përreth jush dhe ndryshimin e një personale tuaj për ta bërë atë më të fuqishëm dhe të suksesshëm në luftën kundër sulmeve të panikut.

Përfundimi

Në fund të fundit, sulmet e panikut janë një dëshmi e përgjithshme e pandjeshmërisë dhe stresit të jetës aktuale. Nëse ndodh që paniku t’i afrohet një personi, atëherë këshillohet të ndalojë dhe të ndjehet mënyra e tij e frymëmarrjes. Në këtë moment, është e rëndësishme që të kontrolloni dhe të ndaloni ndjeshmërinë e trupit dhe të mendjes, dhe të përjetojë dhe të lehtësojë këtë ndjenjë të njëfytyrë që mund të shkaktojë shumë ankth.

Trajtimi me Hipnoterapi

○ Lirohuni në mënyrë efektive dhe natyrale nga sulmet e panikut me hipnoterapi
○ Programoni veten për ndryshim derisa ju flini
○ Programi më efektiv në dispozicion
○ Mëso teknikat efektive dhe të dobishme për lirimin nga sulmet e panikut
○ Dëgjojeni këtë MP3 me telefonat tuaj mobil për 30 netë para se ju të shkoni në shtrat

Klikoni Këtu për të Porositur Tash>>>>

Na Kontaktoni Për Të Parë Se Si Mund Të Ju Ndihmojmë Me Problemin Tuaj

ORDINANCA SHËNDETI

Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5, Prishtinë, Kosovë
Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Si Trajtohet Depresioni

Si Trajtohet Depresioni

Si Trajtohet Depresioni

Depresioni është një sëmundje psikike që karakterizohet nga humbja e interesit e ndjeshmëria emocionale që mund të shprehët si një ndjesi e poshtërsisë, e trishtimit, e izolimit, e ankthit dhe ndjenja e dështimit. Trajtimi i depresionit mund të kryhet nga një mjek psikiater, psikolog, apo terapist. Gjithashtu, terapia e barnave të caktuara është një tratim efektiv i depresionit.

Karakteristikat e depresionit dhe simptomat e tij për të kuptuar më mirë si ta trajtojmë.

Në rastet e depresionit, persona shfaqin shumë simptoma, duke filluar nga ndjenja e trishtimit dhe ankthit, shfaqja e paëmëshirshme, rëndime emocionale, humbja e kujtesës si dhe problematikat në funksionimin e trurit. Anorexia ose bulimia, sulmet paniku, fobitë, rëndim në funksionimin intelektual, ndjenjat paranoide dhe ideat e vetvrasjes janë sëmundje që mund të shfaqen gjithashtu. Trajtimi i depresionit mund të kryhet dhe përmes teknikave terapeutike si: CB (terapi e sjelljes), terapi psikodinamike, terapi psikodinamike edhe grupore.

Shpërthimi i tabujeve: Mentaliteti shqiptar dhe përfytyrimet e gabuara rreth depresionit.

Mentaliteti shqiptar nuk shpreh ndjeshmërinë ndaj problematikave të shëndetit mendor dhe shumë njerëz mundohet t’i japin dëmergjëndje problemeve të tyre vetëm përmes së folurës, pa ndërmarrë veprime prej tyre. Në këto raste, përdorimi i burimeve dhe mundësive që mund të ofrohen nga institucionet dhe qendrat e specializuara janë jo vetëm të këshillueshëm, por janë të nevojshme. Ndihma e miqve dhe anëtarëve të familjes mund të jepet edhe ata janë një burim i shumëpërbelit.

Terapia individuale dhe grupore

Terapia individuale është një trajtim i cili përbën dhënien e kujdesit dhe mbështetjes së pacientit në mënyrë individual. Teknika kryesore në këtë lloj terapie ishin eksplorimi dhe kufizimi i ndikimit të faktorëve të çrregullimit emocional. Terapia grupore u ofrohen pacientëve që kanë nevojë të shkëmbejnë përvojën dhe trajtimet ato mund të japin mundësi edhe për rritje të njohurive në lidhje me çështjet e shëndetit mendor.

Ndikimi i stresit dhe stresit të përhershëm në shëndetin tonë mendor dhe mënyrat e trajtimit.

Stresi është një faktor që shoqëron depresionin dhe ndikon në shëndetin tonë mendor. Të kuptuarit e arsyeve dhe efekteve të stresit nga mjekët dia të ndihmojnë në zbutjen e shpejtësive. Uloja me miqtë, sporti dhe marrëdhënia pozitive janë gjithashtu mundësi për përmirësimin e shëndetit tonë mendor dhe zbutjen e efekteve të stresit.

Rëndësia e sportit dhe aktiviteteve fizike në trajtimin e depresionit.

Sporti dhe aktivitetet fizike kanë një ndikim të fuqizuar në trajtimin e depresionit dhe shmangien nga stresi. Njerëzit që ndjehen të lodhur dihet se ecja, sporti, dhe aktivitetet e tjera fizike mund të jenë terapitë më të mira.

Çdo gjë që duhet të dini për trajtimin e depresionit dhe se si mund të ndihmoni dhe mbështesni dikë që vuajnë prej tij.

Është shumë e rëndësishme të drejtohemi me dashuri dhe mbështetje për ata që vuajnë nga depresioni. Nëse jeni në gjendje të ndihmoni dikë, ofroni mbështetje, dëgjoni mbrapsht të tyre dhe inkurajoni zgjidhjen për marrëdhëniet negative në jetën e tyre. Nëse jeni vetë të argumentuar nga depresioni, kërkoni ndihmë tek mjeku, psikoterapeuti dhe eksperti i shëndetit mendor për t’ju ndihmuar të kontrolloni ata më lehtësisht.

Në përfundim, trajtimi i depresionit mund të kryhet në mënyra të ndryshme dhe të plotësohet në një mjedis të specializuar dhe të njohur i cili ofron kujdes dhe ndihmës ndaj të gjitha shoqërive. Bashkimi i ndryshmeve të mundura dhe konsultimeve me mjekët ju ndihmojnë për të gjetur më lehtësisht. Çdo përgjegjësi që mbajmë për një marrëdhënje shëndetësore në jetën tonë mund të jetë shumë e rëndësishme në trajtimin e depresionit. Me e mirë është që t’i themi botës sonë që ne jemi njësoj, nuk është një person i çuditshëm dhe ndihmojmë njëri tjetrin si një komunitet qytetar.

• Merrni kontroll të jetës tuaj me fuqinë e mendjës tuaj dhe lirohuni nga depresioni
• Programoni veten për ndryshim derisa ju fleni.
• Programi më efektiv në dispozicion
• Nëse ju apo ndonjë i afërm i juaj vuan nga depresioni, hipnoterapia mund në mënyrë natyrale dhe efektive të transformojë jetën tuaj për të mirë!

• Dëgjojeni këtë MP3 përmes telefonave tuaj për 30 netë para se ju të shkoni në shtrat

Klikoni Këtu për të Porositur Tash>>>>

Na Kontaktoni Për Të Parë Se Si Mund Të Ju Ndihmojmë Me Problemin Tuaj

ORDINANCA SHËNDETI

Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5, Prishtinë, Kosovë
Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË

Hipnoterapia

7 Zakone të Shendetshme qe Hipnoterapia Mund te ju Ndihmojë te Krijoni

7 zakone të shëndetshme Hipnoterapia mund t’ju ndihmojë të krijoni!

Të gjithë luftojnë me zakonet e tyre të këqija në të kaluarën dhe tani, pavarësisht nëse është kafshimi i thonjve, përtypja apo rrotullimi i flokëve dhe pirja e duhanit për shembull.

Po në lidhje me formimin e zakoneve të mira megjithatë? Ne kurrë nuk duket se mendojmë se çfarë janë dhe si i përdorim ato, apo jo?

Le ta kthejmë vëmendjen te këto lloj zakonesh, sepse ndonjëherë është mirë të theksosh pozitiven dhe jo vetëm negativen. Këto shtatë zakone të mira mund të mësohen kur i nënshtroheni hipnoterapisë.

1. Të folurit publik

A i shmangni gjithmonë gjërat që ndikojnë në jetën e përditshme, si kërkimi i udhëzimeve, biseda me arkëtarin në dyqan ose shkuarja në një intervistë pune? Ju mund të keni një frikë që shkon përtej mbajtjes së një fjalimi.

Hipnoterapia ndihmon për të lehtësuar frikën e të folurit në publik duke adresuar shkakun rrënjësor të çështjes në nënndërgjegjen tuaj. Duke përdorur sugjerime, vizualizim dhe teknika terapi interaktive, ne mund të inkurajojmë të menduarit pozitiv, të rrisim besimin tuaj dhe të zvogëlojmë ankthin tuaj për t’ju ndihmuar të ndiheni të qetë dhe të mbledhur nëse duhet të flisni në publik.

2. Përqendrimi dhe fokusi

Në mënyrë që të punojmë në përqendrimin dhe fokusin tonë, ne duhet të pastrojmë rrëmujën mendore nga mendjet tona. Ne nuk e kuptojmë këtë, por përfundojmë duke marrë rrëmujën mendore në të njëjtën mënyrë në të cilën marrim rrëmujën fizike. Nëse nuk e trajtojmë këtë rrëmujë siç ndodh, ajo krijohet me kalimin e kohës dhe do të zërë hapësirë ​​në mendjen tuaj.

Rrëmuja mendore mund të duket si kjo:

 • Stresi
 • Ankthi
 • Depresioni
 • Merak
 • Shqendrimi
 • Pamundësia për t’u përqendruar
 • Pagjumësia

Hipnoterapia mund t’ju mësojë të përqendroheni thellë dhe të identifikoni çështjet që duhet të adresoni. Së bashku, ne do të jemi në gjendje të riformulojmë çdo çështje individualisht dhe t’i zgjidhim ato sikur po pastroni thellë mendjen tuaj. Kur i nënshtroheni hipnoterapisë për fokusim, mund të bëni ndryshime nënndërgjegjeshëm që thjeshtojnë procesin. Do të mësoni të përqendroheni në ndryshimet e vogla që krijojnë një ndikim të madh në jetën tuaj të përditshme, të rizbuloni atë që ju bën të shkëlqeni dhe të rizbuloni pasionin tuaj në jetë.

3. Zakonet e studimit

Arritja akademike lidhet me katër aftësi kryesore:

 • Studimi dhe kujtimi i fakteve
 • Duke parë sesi këto fakte përshtaten së bashku dhe formojnë modele më të mëdha njohurish
 • Duke menduar për veten tuaj në lidhje me faktet
 • Komunikimi i njohurive tuaja me zë ose shkrimi i tyre

Truri ynë është krijuar për të ruajtur informacionin dhe për të marrë informacion. Është kur jemi të stresuar, megjithatë kur “mjedisi ynë mendor” pengon aftësitë natyrore të trurit tonë.

Me hipnoterapinë, ne mund ta mësojmë trurin tuaj të përdorë teknika për të maksimizuar aftësinë e tij për të thithur dhe mbajtur informacionin dhe për të krijuar rikujtim të lehtë kur është e nevojshme. Mund të ndihmojë gjithashtu për të kuptuar informacionin dhe për ta komunikuar atë.

Hipnoterapia gjithashtu i jep mendjes tuaj një pushim nga ankthi, duke ndihmuar në relaksimin e çdo tensioni që mund të mbani, i cili mund ose nuk mund të jetë i lidhur me ankthin e studimit ose testimit.

4. Ndërtimi i vetbesimit

“Zëri i brendshëm” ka tendencën të ketë rrugën e tij me mënyrën se si ne e shohim veten dhe na pengon vetëbesimin dhe vetëvlerësimin tonë.

Duke përdorur hipnoterapinë, ne jemi në gjendje të qetësojmë atë “zërin tuaj të brendshëm” negativ duke përdorur fuqinë e sugjerimit. Ne mund t’i riformulojmë këto mendime të pavetëdijshme, automatike. Ne mund të arrijmë te shkaku rrënjësor se nga ka ardhur vetëvlerësimi juaj i ulët dhe të ndihmojmë në parandalimin e mendimeve tuaja tepër kritike që të rritin kokën e tyre të shëmtuar.

5. Ushqimi i shëndetshëm

Të gjithë e dimë se sa e vështirë është të ushqehemi shëndetshëm dhe të bëjmë atë që është më e mira për trupin tonë, veçanërisht me shtimin e shërbimeve të shpërndarjes në internet si Skip the Dishes dhe DoorDash.

Kjo është ajo ku unë do të doja që ju ta shikoni atë nga një këndvështrim tjetër, më pozitiv. Çelësi është strategjia psikologjike.

Ne e dimë se stërvitja është një pjesë e rëndësishme e të qëndruarit të shëndetshëm dhe gjithçka që na nevojitet është një shëtitje e vogël çdo ditë, ose ndoshta 10 minuta me biçikletë jashtë ose në shtëpi, ose duke kapërcyer ose kërcyer ose duke bërë diçka krijuese që ju duket se funksionon për ju dhe trupi yt.

Marrja e ushqimit dhe një marrëdhënie e shëndetshme me ushqimin është marrëdhënia më e rëndësishme. Po, marrëdhënie.

Hipnoterapia për këtë zakon të mirë vjen në forma të ndryshme, të tilla si programi im i quajtur Virtual Gastric Band (nëse keni një peshë të konsiderueshme që dëshironi të humbni), ose nëse thjesht po kërkoni të riformoni marrëdhënien tuaj me ushqimin dhe për të krijuar një ekuilibër të shëndetshëm, një seancë e rregullt me ​​mua do të ndihmojë pasi unë mund t’i përshtat seancat tuaja për të punuar drejt qëllimeve tuaja.

Hipnoterapia për ushqim të shëndetshëm nuk është thjesht të shkosh, “Ja, ha një karotë” dhe më pas ta quash atë një ditë. Është një përpjekje e vetëdijshme për ta dërguar këtë qëllim në nënndërgjegjen tuaj, duke trajnuar trurin tuaj për të çliruar dëshirat për ushqime të caktuara dhe duke mësuar se si të zhvendoset për të zgjedhur diçka më të mirë për ju. Ju nuk keni nevojë të ndiheni sikur jeni në dietë ose të ndiheni të privuar nga asgjë kur përdorni teknika hipnoterapie për të trajtuar zakonet e të ngrënit.

6. Mirënjohje

Mirënjohja nuk është gjithmonë diçka që mbajmë mend të bëjmë. Edhe pse dihet se ka shumë përfitime, duke ndihmuar me pozitivitet dhe duke kontribuar në sukses më të madh në punë, shëndet dhe një ndjenjë më të lartë të mirëqenies, mund të jetë ende e vështirë të vazhdosh praktikën.

Ndonjëherë është një ide e mirë të mbani një ditar mirënjohjeje, të shkruani 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës para gjumit. Disa e shohin këtë rekomandim të vështirë në fillim, por më të lehtë me kalimin e kohës.

Hipnoterapia mund t’ju ndihmojë të praktikoni mirënjohjen me disa teknika vizualizimi nëse keni nevojë për më shumë sesa thjesht një ditar mirënjohjeje. Mund të shtojë gjithashtu disa mjete pozitiviteti në arsenalin tuaj nënndërgjegjeshëm.

7. Bollëk

Nëse ndiheni sikur bota përreth jush është kundër jush, sikur njerëzit janë egoistë dhe të poshtër, dhe e keni të vështirë të gjeni të mirën në situata të vështira, mund të keni atë që quhet mendësi e mungesës.

Mendësia e mungesës të çon drejt rrugës së errët të negativitetit, depresionit dhe keqardhjes.

Hipnoterapia mund të ndihmojë në formimin e një zakoni të mirë që shpesh quhet mendësia e bollëkut. Është pozitive, duke u fokusuar në mundësitë e pakufishme që jeta ofron.

Kur keni një mentalitet të bollshëm, ju besoni se jeta është e bollshme dhe jeni optimist për të ardhmen tuaj, madje edhe me gunga në rrugën tuaj. Ju i mbani gjërat në perspektivë dhe përqendroheni në të gjithë pamjen kur merrni vendime.

Hipnoterapia për bollëk mund të ndihmojë në përballjen me frikën, besimet dhe ndjenjat. Për të krijuar zakone pozitive të shëndetshme dhe për të vepruar me besim, keni nevojë për një qëndrim pozitiv, dhe kjo fillon me mentalitetin tuaj.

Tani ju dini më shumë se si hipnoza mund të ndihmojë në formimin e zakoneve të mira. Nëse jeni më të interesuar të shihni se si hipnoterapia mund të thyejë zakonet tuaja të këqija, shikoni Përdorimi i hipnozës për thyerjen e zakoneve të këqija.

Dhe si zakonisht, nëse keni më shumë pyetje në lidhje me të mësuarit e zakoneve të mira, eliminimin e frikes, sulmeve te panikut, depresionit ose dëshironi ta bëni atë një objektiv me ndihmën e një hipnoterapisti, Ne jemi vetëm një telefonatë larg. Poashtu mund të porositni online permes websajtit tone

5 Perfitimet Befasuese te Hipnoterapise

5 Perfitimet Befasuese te Hipnoterapise

5 Perfitimet Befasuese te Hipnoterapise – Industria e argëtimit ka ndërtuar një perceptim negativ të hipnoterapisë duke e përshkruar atë si një mjet për të kontrolluar njerëzit.

Sidoqoftë, hipnoterapia është një mjet i shkëlqyeshëm për të ndihmuar njerëzit të heqin dorë nga zakonet e këqija dhe të menaxhojnë disa kushte shëndetësore. Nëse jeni përpjekur të lini duhanin, por nuk keni pasur sukses, hipnoterapia mund t’ju ndihmojë. Nuk mund ta ndaloni ngrënien e tepruar? Merrni parasysh hipnoterapinë.

Hipnoza ka shumë përfitime shëndetësore që mund t’ju ndihmojnë të jetoni një jetë më të mirë. Nuk na besoni? Këtu janë disa përfitime befasuese që vëmë bast se nuk i dinit për hipnoterapinë.

Për të lënë duhanin

Nëse keni pirë duhan për një ditë apo 60 vjet, hipnoterapia mund të jetë efektive në thyerjen e zakoneve të tilla të këqija. Mund t’ju ndihmojë të lini duhanin në mënyrë të sigurtë, pa dëshira për të ngrënë ose duke kaluar te arna ose mishrat e nikotinës. Por përsëri, funksionon vetëm nëse dëshironi që të funksionojë.

Për të ndryshuar zakonet e të ushqyerit

Në vend që të kënaqeni me dieta jo të shëndetshme për të humbur peshë, hipnoterapia është një opsion shumë më i mirë dhe më i sigurt për menaxhimin e peshës. Ajo funksionon nga duke ndryshuar zakonet tuaja të të ngrënit dhe duke ju ndihmuar të adoptoni modele më të shëndetshme të të ushqyerit. Por si? Hipnoterapia trajton problemet tuaja emocionale të të ngrënit, largon mendimet negative që mund të keni për trupin tuaj dhe largon dëshirën për të konsumuar ushqim/snack jo të shëndetshëm.

Hipnoterapia ndihmon në rritjen e dëshirës për të ngrënë ushqime ushqyese, rritjen e marrjes së ujit dhe stërvitjen, duke përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme.

Për të mposhtur varësinë nga alkooli

Të gjithë kemi ulje-ngritje në jetë që mund të kenë një efekt të rëndësishëm në shëndetin tonë mendor dhe fizik. Por disa prej nesh i kthehen mekanizmave të dëmshëm të përballimit, siç është pirja e tepërt e alkoolit. Nëse jeni përpjekur ta luftoni këtë zakon të keq për një kohë të gjatë, por keni qenë të pasuksesshëm çdo herë, jepni një goditje hipnoterapie.

Është një nga mënyrat më efektive për të eliminuar zakonet e këqija dhe varësitë. Hipnoterapia mund t’ju ndihmojë të jetoni një jetë pa varësi, të lumtur dhe të shëndetshme.

Për të arritur sukses në jetë

Njerëzit shpesh pyesin se cili është çelësi i suksesit. Epo, përgjigja është e thjeshtë: mendësia juaj. Mënyra se si i perceptoni gjërat është thelbësore në ecjen në rrugën drejt suksesit. Nëse keni pasur probleme me gjëra të tilla, hipnoterapia mund të ndihmojë duke riprogramuar mendjen tuaj për t’ju ndihmuar të jetoni një jetë të suksesshme, nëse kjo ka të bëjë me dashurinë, kreativitetin, motivimin ose financat.

Kapërceni fobitë dhe frikën

Frika dhe fobitë mund të zhvillohen nga askund ndonjëherë dhe të pushtojnë jetën tonë. Por hipnoterapia mund ta ndryshojë këtë duke ndryshuar mendjet tona nënndërgjegjeshëm ku jeton frika. Pavarësisht nëse është një përvojë që ka ndërtuar ankthin ose një fobi me të cilën keni lindur, hipnoterapia mund t’ju ndihmojë ta përballoni me sukses.

Nëse jeni duke luftuar me diçka të ngjashme, na kontaktoni tani per te filluar.

Na Kontaktoni Për Të Parë Se Si Mund Të Ju Ndihmojmë Me Problemin Tuaj

​ORDINANCA SHËNDETI

Tel: ( 044 ) 849 - 775

Rr. Shkupi Llamella A, Nr 5, Prishtinë, Kosovë

Afër Spitalit Amerikan

SHËNDETI JUAJ ËSHTË MISIONI YNË